Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

 
Information och upplysningar för ansökan av stipendium
 
Syfte och villkor:
Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets
och högskolenivå.
 
Ansökan:
För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun.
 
Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden
tillhanda senast 1 oktober.
Utbetalning av stipendierna sker under december månad.
 
Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och
Handelsbanken i Orsa.
 
Vidare information kan ges av Jan Segerstedt (0250-40820)
Leif Göras (0248-15037)
Einar Skött (0250-41354)
(ledamöter i fondstyrelsen).
 
Posted in Fonder & Stipendier.