Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07

Bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
Ansökan görs senast 30 september.

 

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Posted in Dagens Tips.