Donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun

Donationsfonder

 

Donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun och som berör de enskilda kommuninvånarna. Fonder ur vilka allmänheten kan ansöka om utdelning:

 

Nedan följer en beskrivning av fondbestämmelser, ansökningstider m m

Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond

Bidragsberättigade personer är de behövande inom kommunen som behöver stöd och ej uppbär socialbidrag. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan sänds till:
Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 Karlshamn.

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen August Schmidts donation

Fondens ändamål är att inköpa insatslägenheter och hyra ut till mindre bemedlade personer skrivna i f d Karlshamns stad. Ansökan om att få hyra ledigbliven lägenhet kan göras hos omsorgsförvaltningen.


Stiftelsen Karlshamns stads pensionskassefond 

Bidragsberättigade är behövande äldre, sjuka, ensamstående eller handikappade personer inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Fru Hilda Johanssons Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vård av behövande åldersstigna

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.


Stiftelsen Wilhelm Fribergs minnesfond 

Bidragsberättigade är utvecklingsstörda barn bosatta i kommunen. Företräde lämnas för dem som vårdas i sina hem. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen A F Rydströms donation, del I och II 

Stiftelsen A F Rydströms donation, del I 
Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade eller behövande personer. Företräde ges därvid till personer som har eller haft hantverksbetonade yrken. Högst 1/10 av avkastningen ska användas som resestipendium för vidareutbildning i hantverksbetonade yrken - dock ej för universitetsstudier. Stiftelsens avkastning får bara användas inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad.  

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Marita Lindström, kommunledningsförvaltningen, ekonomi, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström, tel 0454-81154

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Styrelsen för stiftelsen A F Rydströms donationer.  

Stiftelsen A F Rydströms donation, del II 
Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade personer - med företräde för kvinnor, främst tjänarinnor - inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Marita Lindström, kommunledningsförvaltningen, ekonomi, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström, tel 0454-81154

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Styrelsen för stiftelsen A F Rydströms donationer.


Stiftelsen Direktör H Hammarlunds donation

Bidragsberättigade är behövande verkmästare och arbetare vid Haldafabriken i Svängsta, som arbetat där med goda vitsord. Företräde ges till de som varit anställda i minst 10 år. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Karlshamn - Vislanda - Bolmens järnvägs minnesfond

Bidragsberättigade är i första hand pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda i Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolags tjänst. I andra hand skall understöd ges till pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda vid Statens järnvägars linjer Karlshamn-Vislanda och Norraryd-Kvarnamåla. Utdelning kan sökas av andra än invånare i Karlshamns kommun. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskola. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands*,  
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål*  
 • Förvärv av material m m*.

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola, eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, 
Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond

Bidragsberättigade är skötsamma och medellösa elever, som har för avsikt att vidareutbilda sig inom textil- och konstfack.

Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen A Hellerströms donationsfond

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, 
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,*
 • Förvärv av material m m.*

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.  

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond

Bidragsberättigade är kvinnliga elever vid kommunens gymnasieskola. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,*
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,*
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,* idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål*
 • Förvärv av material m m.*

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till: Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Kamrer Ola Olssons donationsfond

Bidragsberättigade är personer inom Åryds församling, särskilt inom Törneryds by och skogsroten, för att;

 • Anskaffa mindre jordbrukslägenheter,
 • Genom merköp av mindre brukningsenheter eller inköp av lämplig tillskottsjord överföra ofullständiga jordbruk till bärkraftiga brukningsdelar,
 • Genom inre rationaliseringsåtgärder öka avkastningen från mindre jordbruk,
 • Stödja brukare av mindre jordbruk, vilka bedriver försöksverksamhet för jordbruksnäringens utveckling,
 • Stipendier för utbildning till jordbrukare eller för vidareutbildning av verksamma jordbrukare.

 

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Kommunstyrelsen, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström tel 0454/811 54

Utdelningsansvarig:
Kommunstyrelsen. Beslut om utdelning sker efter hörande av Hushållningssällskapet.


Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond

Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående gymnasiala studier.

Stipendiet skall dels vara till hjälp åt elever för studier och dels vara belöning åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda och berömvärd flit.

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola 374 81 Karlshamn. Sista ansökning 1 nov. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 dec.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskola reception 0454-815 01.


http://www.karlshamn.se/Karlshamn/Bo/Stod--omsorg/Forsorjningsstod/Donationsfonder/

 

 • Omsorgsförvaltningen
 • Kungsgatan 27, 374 81 Karlshamn
 • Tel 0454-817 00
 • Fax 0454-817 60
 • omsorg@karlshamn.se
 • Öppettider: vardagar 08:00 - 16:00

 

Posted in Dagens Tips.