Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation (Barnhemsfonden)

 

Disponibel avkastning skall användas till studieunderstöd åt studiebegåvad ungdom som därav är i behov

 

Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation (Barnhemsfonden)
Juridiska Avdelningen
Stadsledningskontoret
404 82 GÖTEBORG
031-3680000
Posted in Fonder & Stipendier.