Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse

Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse
Box 32
Lunds Stiftskansli
221 00 LUND
046-15 55 00

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, av domkapitlet användas till att bevilja bidrag till behövande ensamstående änkor efter gymnasielärare i Lunds stift.

Posted in Fonder & Stipendier.