Stiftelsen Barnhemmets vänner

Stiftelsen Barnhemmets vänner

 
Litteraturbidrag till studerande flickor, där högsta totala utdelningssumma som kan komma ifråga är 12.000 kronor, vanligtvis fördelat på flera terminer.

Det finns inga ansökningsblanketter utan ansökan formulerar man med egna ord en liten beskrivning av sin aktuella situation, samt bifogar de handlingar som efterfrågas.

För att vara berättigad till stipendium krävs följande:

  • Den sökande ska fylla minst 19 år under ansökningsåret.
  • Den sökande ska vara född och/eller mantalsskriven i   Uddevalla, men studierna kan bedrivas på annan ort.
  • Ett aktuellt personbevis där ovanstående information tydligt framgår.
  • Vidimerat registrerings/studieintyg som tydligt visar studier för den termin ansökan gäller.
  • Korrekt bankkontonummer
  • Personligt brev

OBS! Icke kompletta ansökningshandlingar samt ansökningshandlingar inkomna efter sista ansökningsdatum hanteras inte.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda absolut senast 15 april respektive 15 oktober årligen.

Johanna Ramneskär
Telefon 070-333 84 14

Ansökan skickas till
Johanna Ramneskär
Utby Lerskallen 356
451 98 Uddevalla

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.