Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond
BGC, BGC-ID HAF0040
Handelsanställdas Förbund
106 42 Stockholm
08-412 68 00

Yrkesfonden har till syfte att bereda utbildade frisörer som är medlemmar i Handelsanställdas förbund, möjlighet till fortbildning i frisöryrket.

Posted in Fonder & Stipendier.