Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Förvaltning: Vederslövs donationsnämnd

Medel till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederlövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information"
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Posted in Fonder & Stipendier.