Stiftelsen Grevinnan Charlotte Ramels fond i Gårdstånga församling

Stiftelsen Grevinnan Charlotte Ramels fond i Gårdstånga församling
Utvägen 9
Eslövs Församling
241 31 Eslöv
0413-55 45 00

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas på följande sätt:

a) Enligt donatorns förordnande är fondens huvudändamål att den återstående årliga avkastningen skall efter bästa förstånd och samvete användas till understöd åt inom församlingen bosatta, behövande familjer med flera barn.

b) I andra hand får avkastningen användas till allmännyttiga ändamål i församlingen, främst bland barn och ungdom.

Posted in Fonder & Stipendier.