Stiftelsen Poula och Axel Rosenkvists fond för Föreningen för Välgörenhetens ordnande

Avkastningen skall utbetalas till såväl mina Poula Rosenkvists som mina Axel Rosenkvists efter bägges vår död levande syskons barn och min Poula Rosenkvists broder fabrikant Carl Gengstad till dem emellan lika fördelning att till dem utgå varje 1 juni och 1 december årligen.

Skulle syskonbarn vid nämnda tidpunkt hava avlidit eller därefter avlida, efterlämnande bröstarvingar, skola dessa gemensamt träda i avliden faders eller moders ställe. Avlider syskonbarn resp. Carl Gengstad utan att efterlämna bröstarvingar. skall hans andel i avkastningen läggas till kapitalet. Efter samtliga syskonbarns frånfälle – vare sig bröstarvingar leva efter eller ej – skall avkastningen till våra arvingar ej vidare utgå utan tillfalla förenämnda föreningar resp. stiftelse.

Sedan avkastningen hållas till förfogande för föreningens styrelse för understöd åt s.k. pauvres honteux.

 

Stiftelsen Poula och Axel Rosenkvists fond för Föreningen för Välgörenhetens ordnande
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
Posted in Fonder & Stipendier.