Compact living

Änggårdsstiftelsen

Bild från Instagram tradgardsamatorerna,  Floxen

Bild från Instagram tradgardsamatorerna, Floxen

Änggårdsstiftelsen

 

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Så söker du

Här intill kan du ladda ner ansökningsblankett för utskrift. Det går också bra att skicka ett frankerat kuvert med din adress. Så skickar vi blankett.

 
 
 
Riktlinjer för ansökan

På grund av det stora antalet ansökningar varje månad och de begränsade resurser Änggårdsstiftelsen förfogar över, så tillämpar styrelsen ett antal begränsningar vid bedömning och beslut av ansökningar. Inkomstprövning sker i enlighet med Skatteverkets regler för bidragsgivning.

Organisationer kan inte söka medel till ordinarie verksamhet utan endast till konkreta kostnadsberäknade projekt och till speciella hjälpmedel. Observera sista ansökningsdag för föreningar och organisationer är 15 mars årligen.

Ansökningar skall innehålla redovisning av merkostnader som beror på fysiska funktionshinder.

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare. Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

blanketter
Ansökan enskild person
Ansökan förening.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

 

Änggårdsstiftelsen

SEB Stiftelsegruppen

405 04 Göteborg

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse

Bild från Instagram dorisjanetd

Bild från Instagram dorisjanetd

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksskolor eller högre skolor för utbildning till lantbrukare eller företagsledare inom lantbruksnäringen. Stipendier kan utdelas högst tre gånger till samma person. Med anknytning till länet menas, att man är född och uppvuxen i länet eller att man bott i länet under en stor del av sin levnad.
 

Stipendieansökan

Ladda ner en ansökningsblankett som ligger i PDF-format genom att KLICKA HÄR! Du kan delvis fylla i ansökan vid datorn och skriva ut för att fylla i personbevis och intyg. Du kan även skriva ut ansökan och fylla i den för hand.

Skicka den sedan till:

Styrelsen för
Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse
c/o Åke Clason
Bruksgårdarna 29
743 50 VATTHOLMA

Observera att ansökningar som saknar personbevis kommer inte att behandlas. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december 2015

För ytterligare information, eller om du vill ha ansökningshandlingarna skickade till dig via post, kontakta Åke Clason på telefon 070 – 662 76 07, eller via e-post: ake.clason@telia.com

Vilken generation är du?

Generationsanpassat ledarskap : en bok som lär dig leda och motivera olika generationer

Bokus.com

generationsanpassat-ledarskap-en-bok-som-lar-dig-leda-och-motivera-olika-generationer

 
4generationer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Går samhället in i en ny era?
Upprepar sig historien eller inte?
Varje generation påverkas starkt av sin uppväxt som sedan präglar vuxenlivet. Men hur mycket kan man förutse?
En mycket intressant och roande bok av Linus Jonkman som får en att se och förstå människor i ett större perspektiv och samtidigt känna stor gemenskap med sin generation.
generationer
 

Tysta generationen                                  1925-1942

Formades att bli lydiga, försiktiga och artiga individer. Inte kända för att vara risktagande entreprenörer.

Att kunna dansa ansågs vara en del av allmänbildningen.

Värdeord: vevgrammofon, gå på lokal, nylonstrumpor, kondis, Marabou, twist

Beteende: Artighet, försiktighet, plikt, omtanke, respekt för auktoritet, uthållighet

Baby boomers                                          1943-1960

Fostrade att tro på sig själva, göra sin röst hörd. Idealister. Sin politiska tillhörighet intatuerad i essensen av sin personlighet. Rätten att ha en åsikt helig. Entreprenörer och ledare.

Utgör 40% av dagens arbetsstyrka

Kommer att omforma vad det innebär att vara pensionär.

Värdeord: Minimodet, bikini, folkabubblan, fempunktsfrisyr

Beteende: Frispråkighet, engagemang, materialism, aktivism, individualism, entreprenörskap, dominans.

Generation X                                            1961-1981

Bortglömd och oönskad. Nyckelbarn. Självständiga individer. Tidsandan – cynism. Ungdomsattityd- apati. ”Eftersom vi inte har några direkta förväntningar på vår framtid blir vi inte besvikna när det går dåligt.”

Arbetar stundtals absurt mycket övertid. Prioriterar ner sitt privatliv för att yrkeslivet ska fungera. Är alltid på väg någonstans. Vill inte vara kvar i nuet.

Generation X kommer att få ta positionerna som den dominerande ledarfunktionen i arbetslivet i samband med att boomersgenerationens masspensioneringar.

Värdeord: spraylugg, kobratelefon, benvärmare, stentvättade jeans, freestyle, axelvaddar, plastsmycken, fluortant, sockiplast, baltiska barnprogram

Beteende: självständighet, ironi, ambition, ateism, tävlingsinstinkt

Generation Y                                            1982-2002

1982 utsåg The Times hemdatorn till ”Årets man”. Mer skyddade än generation X. Coachande föräldraskap. Föräldrarna hanterar inte barnens problem utan diskuterar och stöttar barnet i vad denne själv vill göra. – Placerar barnet på samma nivå som vuxna. ”Familjeråd”

Anser att de kan komma precis hur långt som helst. Självförtroende. Ser sin framtid på höga positioner. Uppfattar sig som små kejsare.

”När de gjort något, vill de göra något nytt.” Vuxen runt 30. ”Tiden innan är en lekfull resa gneom relationer och arbetsliv, designad för att hitta precis rätt plats.”

Utbildning=personlig utveckling och rekreation. Gillar skolan.

Orädda entreprenörer som gärna testar sina affärsidéer utan all för mycket eftertänksamhet.

Ifrågasätter, vågar ställa frågor. Den mest välutbildade av alla generationer. Den mest krävande arbetsstyrkan.

”För Y är det inte fråga om hur de skall får privatlivet att fungera med jobbet. Frågan är hur de skall få jobbet att anpassa sig till deras privatliv. En av de stora utmaningarna för en generation som älskar att resa över hela världen är att samtidigt få yrkeslivet att passa in i det pusslet. ”

Baserar sin konsumtion på affekt (hjärta) snarare än kognition (förnuft). Det blir viktigare hur varumärket känns.

Ideal: självständig och kaxig kvinna som inte ber om ursäkt för sin existens.

Värnar om miljön via konsumtion

Ruskigt kompetenta, självsäkra och utbildade – oförstående eller naiva inför vedertagna regler i arbetslivet.

Stressad generation – Y vill så mycket – kommer in i arbetslivet med en känsla av tidsnöd.

Värdeord: Tamagochi, pojkband, mobiltelefon, chinos, strutluvor, gameboy, Android

Beteende: energiska, orädda, drivande, frågvisa

Generation Z                                            2002-2022

En ny tyst generation i skuggan av generation Y?

Familj och samhälle få en större roll när individualismen hos generation X och Y tar ett kliv tillbaka.

Bidrar till väldigt lite förändring. Lever i nuet, njuter av tillvaron.

Stiftelsen V von Heidenstams fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen V von Heidenstams fond

Organisationsnummer: 802408-1070
c/o Adress: Kungliga Vetenskapsakademien
Adress: Box 50005
Postnummer: 104 05
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6739500
Fax: 08-155670
E-post:  
Webbsida:  http://www.vernervonheidenstam.se/
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Fondens ändamål är att söka skydda och bevara djurbeståndet i naturen samt att söka lindra djurens lidande särskilt under stränga vintrar.