Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse

Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse

Vem kan ansöka: Familjeförsörjare man eller änka boende i Nyköpings Kommun.

Ordentlig, arbetsam, redbar och behövande familjeförsörjare, man eller änka, som ej åtnjuter socialbidrag.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

Posted in Fonder & Stipendier.