Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

 

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka
Stiftelseadm GB 47
Nordea
405 09 GÖTEBORG
031-7716022
Posted in Fonder & Stipendier.