Stiftelsen Katastroffonden Gustav Edström

Stiftelsen Katastroffonden Gustav Edström
Viljansvägen 19
Pastorsexpeditionen
860 25  KOVLAND

Katastrofdrabbade personer, som drabbats av svåra olyckor, invaliditet, eldsolyckor, svåra sjukdomar, ekonomiska svåra oförvållade förluster, med en viss engångssumma för varje särskilt fall, till personer med låg årsinkomst.

Enskilda personer i Sverige.

Posted in Fonder & Stipendier.