Lån med lägre ränta?

Fundmill

Fundmill är en plattform för Peer-to-Peer Lending, där privatpersoner som är intresserade av att få god avkastning på sitt kapital sammanförs med personer som söker ett lån. Låntagaren erbjuds krediter på samma sätt som hos traditionella banker och institut, med skillnaden att räntan har goda möjligheter att bli lägre.

Ansvarsfull utlåning

Grundprincipen är att kunder via plattformen Peer-to-Peer ska mötas på så lika villkor som möjligt, för ömsesidig vinning. Fundmill erbjuda bästa tänkbara produkter till både låntagare och investerare.

Posted in Bra Erbjudanden, Dagens Tips.