Stiftelsen P.O. Winqvists stipendiefond för konstnärer

Stiftelsen P.O. Winqvists stipendiefond för konstnärer
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945
Årliga räntan af denna fond skall af Akademien såsom resestipendium tilldelas någon redan utbildad konstnär, målare eller bildhuggare, man eller kvinna, som för sitt fortsatta arbete önskar göra studier i främmande land. Detta stipendium må tilldelas samma person för högst två på hvarandra följande år.

Posted in Fonder & Stipendier.