Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter

Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter
Amiralsgatan 17
Skandikon Administration AB
211 55 Malmö
0771-58 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas såsom bidrag till behövande patienter under eller efter vård på lasarettet.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tas till de föreskrifter som gällt för de i stiftelsen ingående donationerna.

Posted in Fonder & Stipendier.