Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Organisationsnummer: 802402-7966
c/o Adress: Lissegårdh
Adress: Västra Kasernvägen 6
Postnummer: 185 41
Ort: Vaxholm
Telefonnummer: 076-1701085
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Ändamålet är att främja vård av ungdomar i Sverige som blivit handikappade genom trafikskador i syfte att genom ekonomiskt stöd till sådan ungdom och närstående som har vård om dem ge möjlighet till meningsfylld fritid och rekreation, ävensom att lämna bidrag till medicinsk forskning inom området för neurologi i syfte att ge förutsättning för att motarbeta verkningarna av trafikskador.

Ändamålet fullföljes genom att stiftelsen utgiver bidrag till sådana personer som p g a avsaknad av egna medel eljest inte kan ge åsyftad ungdom möjlighet till exempelvis åtgärder som kan vara till glädje och nytta samt genom att ugiva bidrag till medicinsk forskning inom nämnda område. Huvuddelen av stiftelsens lämnade bidrag skall gå till ungdom och vårdansvariga anhöriga inom nämnda kategori.

Billig trygghet

En brandsläckare är en billig säkerhet som alla hem ska se till att ha!

brand

Byggmax brandsläckare

Skillnaden mellan att ha och inte ha en brandsläckare är avgörande för att kunna rädda din familj och ert hem.

Chansa inte! Det är en billig investering!

Amalia Hertz Stiftelse

Amalia Hertz Stiftelse
Östra Larmgatan 12
Judiska församlingen
411 07 GÖTEBORG
031-109400

Stiftelsens årliga löpande avkastning ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande personer i Göteborgs kommun i första hand till boendekostnader utöver vad som kan utgå från det allmänna.

AM-stiftelsen

Om AM-stiftelsen

AM-stiftelsen har sitt säte i Uppsala och drivs av en styrelse som arbetar
helt ideellt.

Stiftelsen bildades 2002 i syfte att ge fler cancerdrabbade barn och ungdomar möjlighet till rehabilitering och eftervård efter sin sjukdom. Det finns även möjlighet att söka bidrag för aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden, exempelvis en resa eller liknande.

Alla bidrag som delas ut från stiftelsen är inkomstprövade. Detta är dels ett krav från myndigheterna för så kallade allmännyttiga stiftelser, men är även ett sätt för oss i styrelsen att se till att pengarna hamnar där de allra bäst behövs och gör nytta. Att få den hjälp och träning som behövs under och efter en svår sjukdom ska inte vara en ekonomisk fråga, utan en möjlighet för alla.

Verksamhet

Stiftelsen delar löpande under året ut bidrag till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Bidrag lämnas dels till rehabilitering, dels till aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden.

Utöver personbundna bidrag gör vi även vid behov inköp som filmer, bärbara datorer och liknande till aktuella vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Söka bidrag

Stiftelsen kan lämna bidrag för alla former av rehabilitering och/eller eftervård som faller in under dess ändamål och som av olika skäl inte betalas av t ex Landsting eller kommun.

Med rehabilitering och eftervård avser vi t ex vistelse på rehabiliteringscenter, läger, eller annan möjlighet för den sökande till träning och återhämtning. Då cancer kan drabba människor i så många olika former är det den sökande själv, tillsammans med behandlande läkare, som specificerar vad som är det bästa för den enskilda individen.

Att söka bidrag

Bidrag kan sökas från stiftelsen löpande under året. 

Ansökan ska göras på avsedd blankett och ska innehålla:

  • Personuppgifter
  • Syfte/ändamål för ansökan samt uppskattad kostnad
  • Läkarutlåtande för vårdbidrag till Försäkringskassan (max 6 månader gammalt)
  • Utdrag ur taxeringsregister avseende senaste deklaration för samtliga inkomsttagare inom familjen

Stiftelsens styrelse utvärderar varje enskild ansökan och avgör vilka ansökningar som kan vara aktuella för bidrag. Styrelsens beslut meddelas skriftligt och kan ej överklagas.

Ladda ner ansökningsblankett

Blanketten kan vid behov även erhållas via post från stiftelsen.

http://www.amstiftelsen.se

Ett tips när du söker i Fonder & Stipendier del 1-9

Tips när du letar

När du är inne på en av sidorna "Fonder & Stipendier" del 1 - del 9 så tryck på Ctrl knappen på tangentbordet längst ned till vänster och F-knappen (find/hitta) så kommer det fram en liten sökruta längst ned till vänster på skärmen där du kan skriva in ditt sök ord, t ex stiftelsens namn, ort, ändamål etc...

find

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Otto och Emma Centervalls Minnesfond

Stiftelsen Otto och Emma Centervalls Minnesfond

Ändamålet är att lämpliga belopp lämnas i form av bidrag till handikappade barn och ungdom inom eller med anknytning till.

Fondmedel kan sökas till funktionshindrade barn och ungdomar inom eller med anknytning till tidigare Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingar.
I brist på sökanden från nämnda församlingar kan även funktionshindrade barn och ungdomar från andra orter i kommunen komma ifråga.

Ansök senast den 21 november under adress:

Kyrkoherden i Ljunits församling
Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.

Märk kuvertet
”Centervalls Minnesfond”
För information ring
kyrkoherde Christina Täljemark,
tel. 0411-672 61 eller 073-311 92 80

Lura automaten

sedeldragare

Kan väl berätta att jag som liten på 80-talet brukade lura den gamla mekaniska pantmaskinen på Konsum. Preskriberat nu 😉 Då fanns det en maskin som en enarmadbandit och jag kom på att man kunde sätta handen bakom och dra i spaken hur många gånger man ville...som man vågade hahaha :))))

Det blev en del glass rodnande-smiley

Men det roligaste är nog när jag berättar detta för jämnåriga idag och de blir så förbannade att de själva inte kom på det

gapskratt