Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

För svensk ungdoms internationella studier

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier delar ut stipendier till ungdomar som studerar på högskola eller universitet utomlands. Stiftelsens ändamål är att främja studier som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden.

Internationellt stipendium

Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse. Studierna ska vara på universitetsnivå och leda till en examen vid ett svenskt universitet/högskola eller vid ett utländskt lärosäte.

För att söka stipendiet skall följande villkor uppfyllas:

  • Utbildningen förutsätts leda till arbeten, där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
  • Studierna skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
  • Du bör vara mellan 20 och 28 år.
  • Studierna skall omfatta minst ett läsår utomlands

Ansökan

Ansökan för nedladdning (wordfil, högerklicka och välj ”spara länk/mål som”)

Ansökningar för 2016 tas emot från och med 5 november, 2015. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2016. Stipendier för läsåret 2016/2017 delas ut i maj 2016
E-posta ansökan till info@egefonden.se och skriv ”Ansökan 2016″ i ämnesraden. Bifoga även ett antagningsbesked från aktuell skola.

 

Kontakt
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse
c/o Axel Johnson AB
Attn. Anna Lundblad
Box 26008
100 41 Stockholm
Tel: 08–701 61 00
E-post: info@egefonden.se

http://www.egefonden.se/wp/?page_id=307

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.