Stiftelsen Oskar och Agda Lysells Minnesfond

Stiftelsen Oskar och Agda Lysells Minnesfond
Kyrkoplan Kyrkorådet i Kungshamns församling
456 31 KUNGSHAMN
0523-30051

Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen vid jultiden skall utdelas till behövande eller sjuka inom församlingen eller till faderlösa barn med företräde för dem, vilka antingen är i släktskap med Oskar och Agda Lysell eller är bosatta inom Bäckenviks område.