Hedvig Olofssons stiftelse

Hedvig Olofssons stiftelse
Box 134
Nilsson
840 32 KLÖVSJÖ
0682-21325

Att genom stipendier eller på annat sätt lämna ekonomiskt stöd till utbildning av ungdomar bosatta inom Klövsjö församling.

Posted in Fonder & Stipendier.