Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

  • Villkor: Ungdomar som vid ansökningstillfället ej fyllt 25 år och som fått hjärn- eller ryggmärgsskador genom trafikolycka. Anhöriga/närstående som ger den skadade hjälp i den dagliga livsföringen. Bidrag främst till rekreations- och rehabiliteringsvistelser som den skadade själv får betala.
  • Sista ansökan: 15 december
  • Kontakt: 08-464 84 23
  • Information: Upplysningar
  • Blankett: Ansökan

http://rtp.se/medlem/fonder-och-stipendier/

Posted in Fonder & Stipendier.