Stiftelsen Jönköpings läns Solsticka

Stiftelsen Jönköpings läns Solsticka
Åboslättsgatan 4
Ulrika Carlson
553 10 Jönköping
036-718750

Stiftelsens ändamål skall vara att ge hjälp och understöd till barn och ungdom och andra behövande från Jönköpings län enligt de riktlinjer, som gäller för Stiftelsen Solstickans verksamhet: ”Medlen skall användas till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, vilka av kommittéerna för länen bedömas vara i behov av hjälp, som ej på annat sätt kan tillgodoses.

”Stiftelsen verkar för sitt ändamål huvudsakligen genom att avkastningen av stiftelsens medel, efter avdrag för kapitalisering och förvaltningskostnader, överlämnas till Stiftelsen Solstickans Länskommitté i Jönköpings län. Utdelning av medlen ombesörjs av Länskommittén.

info@solstickan.se

08 – 22 06 20