Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne
Sandvik AB
811 81  SANDVIKEN
026-26 12 06

Rätt kontaktuppgifter:

Göranssonska Stiftelserna

c/o Sandvik AB

811 81 Sandviken

026-23 57 60

Stiftelsen har till ändamål att:

1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande

2 i andra hand att i mån av behov i Sandviken gagna följande allmännyttiga ändamål, som icke pläga tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller ålderdomsförsörjning eller ungdoms fostran och utbildning

Stiftelsen Bolanderska Familjefonden

Stiftelsen Bolanderska Familjefonden
Stortorget 10
Advokat Karin Åkesson Rehnholm
371 34 KARLSKRONA
0455-80010

Överskottet skall, sedan en femtedel lagts till kapitalet, utdelas till fattiga människor boende inom följande socknar: Rödeby, sturkö, Tjurkö, Aspö, Hasslö, Ramdala, Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Lösen, Augerum, Fridlevstad, Sillhövda, Tving och Eringsboda.

Utdelningen av medlen bör ske av vederbörande fattigvårdsstyrelse, vilka bör tillse att medlen tilldelas personer, som om de varit friska, under sin krafts dagar varit kända för aktsamhet och sparsamhet.

Femtedelen av vart femte års överskott må överlämnas till Blekinge Museum eller föreningen Vämöparken att stärka deras Byggnadsfonder. Förvaltningen av hustruns andel i den fasta egendomen skall tillföras fonden. Dock skall förvaltningen av andelen under viss tid omhänderhavas av advokaten Sven Erik Åkesson, Karlskrona, och skall nettoavkastningen årligen utdelas till hjälpbehövande handikappade i Karlskrona efter bestämmande av advokaten Sven Erik Åkesson.