Fond för behövande flickor och kvinnor i Stockholm

Murbeckska Stiftelsen

Murbeckska Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer, som är ekonomiskt behövande och är mantalsskrivna inom Stockholms län.

Önskar du erhålla bidrag ska du skicka in en ansökan till stiftelsen. Ansökan måste ske på särskild ansökningsblankett, som kan laddas ned från denna sida. Ifylld ansökningsblankett skall vara stiftelsen tillhanda senast den 5 februari ansökningsåret.

Övriga detaljer kring ansökan framgår av de anvisningar som finns på ansökningsblanketten. Var noga när du fyller i uppgifterna och glöm inte att skriva under ansökan.

Något om stiftelsens ändamål.
Ändamålet är att sörja för flickors vård, uppfostran och för deras teoretiska och praktiska utbildning. Flickans ålder ansökningsåret får vara högst 17 år.

Stiftelsens har också som ändamål att lämna understöd åt kvinnor med ekonomiskt behov.  Sådant understöd kan lämnas till kvinna som uppnått en ålder av 60 år eller som lider av svår sjuklighet.

Det ekonomiska behovet bedöms utifrån Skattemyndighetens definition av ekonomiskt behov.

  • Endast enskilda personer kan söka bidrag.
  • För att kunna ansöka om bidrag ska sökanden vara folkbokförd i Stockholms län.

Adress till stiftelsen:

Murbeckska Stiftelsen

Box 17042

104 62 Stockholm

Välkommen till Murbeckska Stiftelsen

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.