Fond för hyresbidrag till änkor i Karlskrona

Folke och Elise Halléns stiftelse

Folke och Elise Halléns stiftelse
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommun
371 83 KARLSKRONA
0455-30 30 00

Stiftelsen har till ändamål att, genom kontantbidrag eller på annat sätt, lämna bostadssubvention till i kommunen folkbokförda behövande änkor. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

Posted in Fonder & Stipendier.