Stiftelsen Karin och John Drumms Understödsfond

Stiftelsen Karin och John Drumms Understödsfond

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i andra hand lämna understöd åt behövande, som är boende i Göteborg och hänförliga till "pauvres honteux", varvid behövande som tillhört Göteborgs Orkesterförening skall ha företräde.

 

SEB

Institutioner & Stiftelser

40504 GÖTEBORG

031-622516

 

Posted in Fonder & Stipendier.