Fonder för behövande i Helsingborg

Hilda och Georg Dahlins stiftelse, Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr1, Gåsebäcks Barnhemsfond, Elsa Killbergs fond och Johan Löfstedts fond, Vita bandets fond

Fonder och stiftelser

Helsingborgs stad har hand om ett stort antal stiftelser. Många av dessa kan du söka pengar från. Du får svar på din ansökan efter maximalt fyra månader från det att du har skickat den. 

Stiftelseadministrationen har helt stängt januari och februari, vilket kan innebära en längre handläggningstid under den här perioden.

Kom ihåg att du måste vara folkbokförd i Helsingborg och du kan endast bli beviljad en gång per kalenderår, oavsett när du skickade in din ansökan.

Vem kan söka pengar från en stiftelse?

Generellt gäller att pengar från de stiftelser som staden har hand om, delas ut till de som uppfyller följande krav:

 • vara skriven i Helsingborgs kommun
 • vara över 18 år gammal
 • inte är studerande med inkomst från CSN
 • ha en låg löpande inkomst, det vill säga maximalt 6 000 kronor per månad kvar efter att hyran är betald. För gifta/sambor gäller summan maximalt 10 000 kronor kvar efter att hyran är betald.

Du måste också vara något av följande:

 • arbetslös
 • sjukskriven
 • pensionär
 • ensamstående med barn under 18 år.

Så ansöker du

Generellt gäller att du inte själv behöver veta vilken stiftelse du vill söka pengar ur. En och samma ansökningsblankett används för att söka medel ur de allra flesta stiftelserna. De stiftelser som kräver särskilda ansökningsblanketter är:

 • Hilda och Georg Dahlins stiftelse
 • Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr1
 • Gåsebäcks Barnhemsfond
 • Elsa Killbergs fond och Johan Löfstedts fond
 • Vita bandets fond

Om du vill söka från en av ovanstående fonder får du kontakta Helsingborg kontaktcenter för att få blanketten hemskickad.

När kommunens stiftelseadministration får in din ansökan kontrolleras först att du uppfyller de grundläggande kriterierna. Därefter matchas din ansökan mot den stiftelse som är mest lämpad utifrån den information du har lämnat.

Så går en ansökan till –  steg-för-steg

 1. Ladda ner ansökningsblanketten Ansökan ur stiftelser som Helsingborgs stad förvaltar (pdf 377 kB) och Bilaga till ansökan om stiftelser som Helsingborgs stad förvaltar (pdf 435 kB). Om du vill ha blanketten hemskickad, kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller skicka ett mejl till kontaktcenter@helsingborg.se eller besök oss på Stortorget 17 (karta).
 2. Fyll i ansökningsblanketten och ta fram de bilagor som måste bifogas, till exempel kopia av din skattesedel, hyresavi, pension och bostadsbidrag. Vilka bilagor du ska skicka med beskrivs i ett informationsblad som du får tillsammans med ansökningsblanketten. Du kan även få hjälp av Helsingborg kontaktcenter med att göra i ordning din ansökan.
 3. Skriv gärna utförligt om dig själv i ansökan. Du kan berätta om vilka arbeten du har haft, vad din man eller fru har jobbat med och om du har några speciella sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att du berättar vad det är du söker pengar till, exempelvis mat, hjälp med hyran, tandvård och så vidare. All sådan information hjälper stiftelseadministrationen att matcha din ansökan mot lämplig stiftelse. Många stiftelser vänder sig specifikt till vissa yrkesgrupper, sjukdomar eller särskilda ändamål.
 4. Skicka eller lämna in din ansökan till Helsingborg kontaktcenter, 251 89 Helsingborg.

Vad händer sedan?

Helsingborg kontaktcenter lämnar din ansökan till stiftelseadministrationen som kontrollerar att du uppfyller kriterierna för att söka och att din ansökan är komplett med de bilagor som krävs. Om allt är i sin ordning så väljer stiftelseadministrationen ut en stiftelse som passar dig utifrån det du har beskrivit i din ansökan.

Du får svar på din ansökan efter maximalt fyra månader från det att du har skickat den. Om du har blivit beviljad pengar, kommer ett besked om detta genom ett brev med en postavi som du löser in hos banken för att få ut dina pengar. Om du i stället har fått avslag får du ett brev som informerar om detta samt om varför din ansökan inte godkändes.

Mer information om fonder och stiftelser

Varje stiftelse som Helsingborgs stad har hand om har egna regler som talar om hur och till vem pengarna ska delas ut. Dessa regler måste kommunen följa. Du behöver inte själv veta vilken av stiftelserna du kan söka pengar ur. Det får du hjälp med av oss.

De stiftelser som kommunen har hand om har olika inriktning. Exempelvis är en del stiftelser avsedda att bidra till stadens förskönande, andra vänder sig till grund- och gymnasieskolor och ytterligare några stöttar specifika organisationer och ändamål. Många av stiftelserna har en social inriktning och är tänkta att på olika sätt stötta behövande.

Det är de sociala stiftelserna du som invånare kan söka pengar från. Förhoppningen är att pengarna från stiftelserna ska bidra till ökad livskvalitet. Informationen som följer nedan på den här sidan avser just de sociala stiftelserna.

Det är viktigt att vara medveten om att det inte finns någon rättighet att få pengar ur en stiftelse och att det inte är kommunens pengar som delas ut. Pengarna tillhör respektive stiftelse och stiftelserna själva avgör vem som kan få ta del av pengarna. Helsingborgs stad har anlitats av stiftelserna för att matcha ansökningarna med lämplig stiftelse. Det är viktigt att skilja stiftelsepengarna från exempelvis socialbidrag. Du är aldrig med automatik berättigad att få pengar från en stiftelse eller ett visst belopp.

Om du vill fördjupa dig lite mer, finns den så kallade donationshandboken. Där kan du läsa om flera av de stiftelser som Helsingborgs stad administrerar. Det står hur fonderna ska användas och vem de vänder sig till. Texterna i boken är dock generellt svårlästa och det är inget krav att du sätter dig in i de olika stiftelserna för att kunna söka pengar, detta gör staden åt dig. Titta i Helsingborgs stads donationshandbok (pdf 8,8 MB).

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/fonder-och-stiftelser-2/

Posted in Fonder & Stipendier.