Stayhard rabattkoder och erbjudanden

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Stipendium

Stiftelsen har till ändamål att bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn. Stiftelsens verksamhet skall i halva sin omfattning företrädesvis avse beredande av lantvistelse åt klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetareeller på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg samt i halva sin omfattning företrädesvis avse uppfostran och vård åt i Göteborg hemmahörande barn.

Vill Du vara med och segla en skuta eller komma till ett seglarläger i sommar? I så fall kan Du kontakta någon av nedanstående organisationer. När Du anmält dig till någon av dem och vet att Du får komma med på en segling kan Du ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond. Stipendiet innebär att Du själv bara behöver betala 50% av deltagaravgiften, Ekedalen står för halva avgiften upp till 2000:-, för den segling Du blir antagen till.

En förutsättning är att Du bor i Göteborg och att Du är yngre än 18 år.

Föreningen för M/S Atene
Box 13
471 21 Skärhamn
Tel: Kansliet 0304-67 00 19
Marie Olausson 0708-67 13 40
E-post: segla@msatene.com
Webbplats: www.msatene.com

Föreningen Mot Bättre Vetande (Astrid Finne och Hawila)
Bokningen, MBV Skolskepp,
Kabyssvägen 1, 430 90 Öckerö
Tel: 031-96 21 26
Fax: 031-96 21 07
E-post: info@mbv.se
Webbplats: www.mbv.se

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Tel: 031-29 35 05 kl. 10.00-15.00
Fax: 031-69 33 10
E-post: seglarskolan@sxk.se
Webbplats: www.sxk.se/seglarskola-och-seglarlager/

Skonaren Ingos vänner
Lundby Hamngata 40
417 54 Göteborg
Tel: 031-14 25 01
Fax: 031-14 25 03
E-post: kontoret@skonaren-ingo.org
Webbplats: www.skonaren-ingo.org

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Västra Distriktet
Lundgatan 1
416 61 Göteborg,
Tel: 031-19 83 10
E-post: janne.otterstrom@usfvast.se
Webbplats: www.usfvast.se

Störst chans att få stipendiet har Du om Du t ex:

  • Är med i en sjöscoutkår
  • Har skaffat Dig förarbevis eller skepparbevis
  • Varit PRAO-elev på ett fartyg
  • Deltagit i arbetet på något av de här aktuella fartygen eller på annat sätt kan visa att Du är särskilt intresserad av en framtida utbildning till något sjöyrke.

Du har förtur om någon av dina föräldrar är anställd i ett sjöfartsföretag eller om Du kan visa att Du av speciella skäl, ekonomiska eller andra, annars inte skulle ha någon chans att få komma ut på något utöver det vanliga under sommarlovet.

Seglingsprogram

För information om seglingsprogrammen hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Föreningen för M/S Atene

MBV Skolskepp

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Skonaren Ingos vänner

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Boviks Seglarskola

Ansökan

Ansökan om stipendium skall göras på en särskild blankett.

Formuläret laddas hem från bifogade pdf-fil eller rekvireras från Svensk Sjöfart.

Fond för svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige

Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

Ger bistånd åt svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige.

Personligt brev och aktuellt läkarintyg skickas till:
Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

c/o Ingvar Andersson

Vaktmästaregången 16

413 18 Göteborg

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev