Fond för hantverkare och deras fortbildning

Fabrikör J L Eklunds Hantverksstiftelse
Box 7020
121 07 STOCKHOLM-GLOBEN
08-4427840

Avkastning skall användas till understöd åt hantverkare för deras fortsatta utbildning.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse - yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Sök stipendium

Stipendieansökan samt bilagor (intyg, betyg etc.) skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli - 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

 

 

Ladda ner ansökningsblanketten (till höger) och posta den till:

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm

http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/