Fond för cancersjuka i Sverige

Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige
Hasselvägen 19
Menno Dijk
195 33 MÄRSTA
08-591 116 15

I syfte att underlätta vardagen för eller tillfrisknandet hos Cancersjuka såväl barn som vuxna har vi bildat Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser och på ansökan utge ekonomiskt stöd till antingen Cancersjuka eller till verksamhet som stimulerar tillfrisknandet hos Cancersjuka eller som medverkar till en ökad förståelse för Cancersjukas behov i praktiskt eller rättsligt avseende eller som i något av senast sagda avseenden underlättar vardagen för Cancersjuka.

Posted in Fonder & Stipendier.