Fond för behövande personer över 65 år från Norrköpings och Linköpings kommuner som behöver vård

Fonder och stipendier i Norrköping

Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse
Lars Carlsson
Norrköpings kommun vård och omsorgskontoret
601 81 NORRKÖPING
011-152216

Stiftelsen har till ändamål att å stiftelsen tillhöriga fastigheter Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 i Kvillinge socken låta driva verksamhet omfattande vila, rekreation för och vård av behövande personer företrädesvis från Norrköpings och Linköpings kommuner.För fastigheterna skall gälla de bestämmelser som Hilma Fredga föreskrivit i sitt testamente den 9 mars 1935.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till
Äldre personer över 65 år med en årsinkomst som högst uppgår till fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och med en förmögenhet på högst ett prisbasbelopp.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse delar ur bidrag till vistelse på t.ex. konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande. Bidrag beviljas inte till sådan vårdinsats som det offentliga tillhandahåller med skattemedel.

Bidraget uppgår till maximalt 10 000 kr för vilovistelse under högst en vecka. Avsteg kan göras om styrelsen finner att synnerliga skäl föreligger.

Bidrag ges högst en gång vart tredje år till samma person.

Ansökningsperiod
Ansökningar tas emot och behandlas vid ordinarie styrelsesammanträden som äger rum fyra gånger per år. Bidrag beviljas inte i efterhand till vistelse som redan ägt rum. Alla sökande får besked via brev.

Av ansökan ska framgå vilken typ av vila/rekreation/vård den sökande vill komma i åtnjutande av och till vilket konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande den sökande vill komma till.

Den sökande ska dessutom beskriva sina skäl till behov av vila/rekreation/vård.

I ansökan ska anges om bidrag söks/erhålls från annan bidragsgivare för samma vilovistelse.

Beslut och utbetalning av bidrag 
Den sökande underrättas om stiftelsens beslut före avsedd vilovistelse.

Bidraget kan betalas ut i förskott direkt till vilohemmet mot uppvisande av beställningsbekräftelse från vilohemmet. Bidraget kan även betalas ut i efterskott till den sökande mot uppvisande av faktura från vilohemmet.

Utbetalat bidrag ska omgående återbetalas till stiftelsen till den del det inte utnyttjats.

Bidragstagarens redovisning
Bidragstagaren ska, efter avslutad beviljad vilovistelse, skicka styrelsen ett intyg eller faktura från det konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande där vistelsen skett.

Ansökan
Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökan sänds till: Ernst och Hilma Fredgas stiftelse, c/o Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping.

Upplysningar om stiftelsen och bidrag lämnas per telefon nr. 0730 490 150.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.