Fond till hyreskostnader för kvinnor över 50 år som bor i Sala kommun

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond
Box 304
Sala kommun
733 25 SALA
0224-55000

Förmögenhet:  61,655,729 kr

ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, utdelas till ensamstående, obemedlade kvinnor med svenskt medborgarskap, som varit mantalsskrivna i Sala kommun minst 20 år, uppnått 50 års ålder och tillhör svenska statskyrkan. Bidragen skall täcka hyreskostnader som inte täcks av bidrag från stat och kommun.

Se vidare på Sala kommuns hemsida i aprilmånad