Stiftelsen Martin Frossmarks minnesfond

Stiftelsen Martin Frossmarks minnesfond

Stiftelsen Martin Frossmarks minnesfond
Hörby Kommun
242 80 HÖRBY
0415-180 00

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall i första hand utdelas till lantbruksstuderande ungdomar från Östra Sallerups församling, i andra hand till ungdomar från samma församling för studier efter gymnasieskolan och i tredje hand till lantbruksstuderande ungdomar i Hörby kommun.Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet samt att i förekommande fall företräde skall ges åt ättling till testators föräldrar i upp eller nedstigande led och till lantbrukarsöner från Tormastorps by i Östra Sallerups socken

 

Posted in Fonder & Stipendier.