Fond för behövande i Värmland

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Brita och Bengt Rejmers stiftelse
Box 606
Hamilton Advokatbyrå
651 13 KARLSTAD
054-21 25 35
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland – främja vård och uppfostran av barn; – lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; – främja vetenskaplig forskning.

Förmögenhet:  4,446,689 kr

Posted in Fonder & Stipendier.