Stipendier till elever vid Oskarshamns Folkhögskola

Stiftelsen Stig och Anne-Marie Franzéns fond
Axel Munthes stig 1
Oskarshamns Folkhögskola
572 32 OSKARSHAMN
0491-768100

Sedan 1/10 lagts till kapitalet och omkostnader avräknats skall den årliga avkastningen användas till stipendier till elever vid Oskarshamns Folkhögskola, som under läsåret i god kamratanda utför prestation inom sitt ämnesområde, som under läsåret i god kamratanda utför prestation inom sitt ämnesområde.

Posted in Fonder & Stipendier.