Moderjord

önskar vacker kväll! ?✨?✨? #moderjord #healing #namaste #love #energy #happiness

Ett inlägg delat av Moder Jord (@moderjord.nu)

Måndagskoll

Pröva en kasse till Valborg!

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

 •  Magnetisk skylt
 •  Snyggt på dörren/postlådan
 •  Finns i flera fina färger

 

Sparbanksstiftelsen Alfa vill gynna din bygd

Om bidrag

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten. 

 

En förutsättning för att stiftelsen skall kunna lämna anslag är att ärendet ryms inom stiftelsens ändamålsparagrafer och den fastställda bidragspolicyn.

I stiftelsens huvuduppdrag, enligt stiftelseförordnandet, ingår att främja sparsamhet, verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser:

 • Näringslivsprojekt - följande inriktningar har prioritet:
  • kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor
  • entreprenörskap
  • nyföretagande
  • utveckling av besöksnäringen
  • effektivitets- och konkurrensförbättringsinsatser
  • skapande av arbetstillfällen för ungdomar
 • Kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen
   
 • Sparsamhet - projekt eller insatser som syftar till att främja sparsamhet, belysa sparandets betydelse eller främjar god resurshushållning
   
 • Lokal identitet - projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel
   
 • Utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning
   

Den som söker bidrag från stiftelsen bör visa att projektet stöds av fler finansiärer än Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidrag till ett och samma projekt eller ändamål beviljas, som regel, endast vid ett tillfälle.

Bidrag lämnas som regel ej till:

 • enskild person
 • enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • politisk eller religiös verksamhet
 • välgörenhetsorganisationer
 • idrottsverksamhet
 • byggnationer
 • löpande drift av verksamhet
 • enskilda stipendier eller examensarbete
 • professurer
 • finansiering av studier
 • resor
 • bokutgivning eller filmproduktion
 • sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad
 • forskningsändamål

I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall anslag kan beviljas. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt ej lämnar bidrag till, ändå söka anslag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar. Vid tveksamhet bör stiftelsens kansli kontaktas.

PROJEKT SOM BÄR STARK LOKAL PRÄGEL

Av stiftelseförordnandet framgår Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhetsområde. Det är endast till sökande eller projekt inom detta geografiska område som stiftelsen får lämna bidrag. Denna regel skall ses mot bakgrund av att stiftelsens ursprungliga ekonomiska kapital byggts upp inom detta geografiska område. Medel som stiftelsen delar ut i form av kontanta bidrag, ur avkastningen på stiftelsens kapital, återförs härigenom till bygder där de från början skapats.

Då fråga är om mindre belopp till ändamål med stark lokal prägel kan bidrag utgå enligt en generösare bedömning. Kontakt kan i dessa fall även tas med det lokala Swedbank-kontoret på orten.

NÄTVERK

Sparbanksstiftelsen Alfa har ambitionen att arbeta i nätverk, där exempelvis stiftelsens styrelseledamöter och huvudmän har en viktig roll. Även Swedbanks lokala organisation utgör en betydande del av detta nätverk. Härigenom har stiftelsen tillgång till viktiga lokala kontaktytor vid bedömning av olika anslagspropåer.

NÄR STIFTELSEN BEVILJAT BIDRAG

Stiftelsen förutsätter att beviljat anslag offentliggörs och att detta sker i samverkan med lokalt Swedbankkontor.

Ansökan

Sparbanksstiftelsen Alfa tillämpar numera ett digitalt ansökningssystem.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

 • Organisationens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktperson/ projektledare
 • Projektbeskrivning som bilaga
 • Kostnadsbudget
 • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
 • Sökt belopp
 • Identifiering med personligt BankID

Se även Om bidrag.

Förhandskontakt

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen är det att rekommendera, att förhandskontakt tas med verkställande direktören Stig-Göran Dennisson eller Maria Lillieström  (kontakta oss).

Sparbanksstiftelserna i Sverige