Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen

Stiftelser, gåvor och bidrag

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen (VGR) är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks genom kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett.

Kontakt

Stiftelseenheten VGR

Stiftelseenheten/Ekonomiservice
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg

Stiftelser och gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Centrala ekonomiavdelningen
Torggatan 1A
431 35 Mölndal

Handläggning forskningsstiftelserna: Jill Knoop, tfn 031-343 25 44, epost jill.knoop@vgregion.se

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett patientsocialt stöd 

VGR förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål. Nedan finns ansökningstider och förteckningar över alla stiftelser som är anknutna till VGR.

Ansökningstider

För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

 • 13 februari (möte nr 1) 
 • 3 april (möte nr 2)
 • 22 maj (möte nr 3)

Ansökan skickas till: Västra Götalandsregionen, Stiftelseenheten, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg.

För sökande inom Göteborgs sjukvård och patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

 • 13 februari (möte nr 1)
 • 27 mars (möte nr 2)
 • 22 maj (möte nr 3) 

Kurator skickar ansökan till respektive kuratorskontakt inom Prioriteringsstyrelsen.

Bra att veta innan du söker

Om gåvor och stiftelser

Alla stiftelser som är anknutna till VGR

Patientsociala stiftelser Bohuslän.pdf

Patientsociala stiftelser Göteborg.pdf

Patientsociala stiftelser Skaraborg.pdf

Patientsociala stiftelser Älvsborg.pdf

Forskningsstiftelser.pdf

Kulturstiftelser.pdf

Utbildningstiftelser.pdf

Övriga stiftelser.pdf

Alla stiftelser.pdf

Måndagskoll

Pröva en kasse till Valborg!

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

 •  Magnetisk skylt
 •  Snyggt på dörren/postlådan
 •  Finns i flera fina färger

 

Sparbanksstiftelsen Alfa vill gynna din bygd

Om bidrag

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten. 

 

En förutsättning för att stiftelsen skall kunna lämna anslag är att ärendet ryms inom stiftelsens ändamålsparagrafer och den fastställda bidragspolicyn.

I stiftelsens huvuduppdrag, enligt stiftelseförordnandet, ingår att främja sparsamhet, verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser:

 • Näringslivsprojekt - följande inriktningar har prioritet:
  • kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor
  • entreprenörskap
  • nyföretagande
  • utveckling av besöksnäringen
  • effektivitets- och konkurrensförbättringsinsatser
  • skapande av arbetstillfällen för ungdomar
 • Kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen
   
 • Sparsamhet - projekt eller insatser som syftar till att främja sparsamhet, belysa sparandets betydelse eller främjar god resurshushållning
   
 • Lokal identitet - projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel
   
 • Utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning
   

Den som söker bidrag från stiftelsen bör visa att projektet stöds av fler finansiärer än Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidrag till ett och samma projekt eller ändamål beviljas, som regel, endast vid ett tillfälle.

Bidrag lämnas som regel ej till:

 • enskild person
 • enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • politisk eller religiös verksamhet
 • välgörenhetsorganisationer
 • idrottsverksamhet
 • byggnationer
 • löpande drift av verksamhet
 • enskilda stipendier eller examensarbete
 • professurer
 • finansiering av studier
 • resor
 • bokutgivning eller filmproduktion
 • sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad
 • forskningsändamål

I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall anslag kan beviljas. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt ej lämnar bidrag till, ändå söka anslag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar. Vid tveksamhet bör stiftelsens kansli kontaktas.

PROJEKT SOM BÄR STARK LOKAL PRÄGEL

Av stiftelseförordnandet framgår Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhetsområde. Det är endast till sökande eller projekt inom detta geografiska område som stiftelsen får lämna bidrag. Denna regel skall ses mot bakgrund av att stiftelsens ursprungliga ekonomiska kapital byggts upp inom detta geografiska område. Medel som stiftelsen delar ut i form av kontanta bidrag, ur avkastningen på stiftelsens kapital, återförs härigenom till bygder där de från början skapats.

Då fråga är om mindre belopp till ändamål med stark lokal prägel kan bidrag utgå enligt en generösare bedömning. Kontakt kan i dessa fall även tas med det lokala Swedbank-kontoret på orten.

NÄTVERK

Sparbanksstiftelsen Alfa har ambitionen att arbeta i nätverk, där exempelvis stiftelsens styrelseledamöter och huvudmän har en viktig roll. Även Swedbanks lokala organisation utgör en betydande del av detta nätverk. Härigenom har stiftelsen tillgång till viktiga lokala kontaktytor vid bedömning av olika anslagspropåer.

NÄR STIFTELSEN BEVILJAT BIDRAG

Stiftelsen förutsätter att beviljat anslag offentliggörs och att detta sker i samverkan med lokalt Swedbankkontor.

Ansökan

Sparbanksstiftelsen Alfa tillämpar numera ett digitalt ansökningssystem.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

 • Organisationens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktperson/ projektledare
 • Projektbeskrivning som bilaga
 • Kostnadsbudget
 • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
 • Sökt belopp
 • Identifiering med personligt BankID

Se även Om bidrag.

Förhandskontakt

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen är det att rekommendera, att förhandskontakt tas med verkställande direktören Stig-Göran Dennisson eller Maria Lillieström  (kontakta oss).

Sparbanksstiftelserna i Sverige

 

 

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800

 

Ändamål:
Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren.

Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.

ANSÖKNINGSBLANKETT

ansokningsblankett

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev