Är du säker på trafikreglerna vid övergångsstället?

Trafikreglerna som gäller vid övergångsställen

Bilisterna tycker att fotgängarna och cyklisterna gör fel, som i sin tur tycker att bilisterna gör fel. Irritation i trafiken är ett problem. NT tog hjälp av trafikpolis Claes Lundström för att reda ut rätt och fel.

– Ett vanligt problem som återkopplas från bilister är när en fotgängare går på trottoaren och nästan vänder i steget och går rätt på ett övergångsställe utan att fotgängaren tagit reda på om bilisten sett den, säger Claes Lundström.

Faktum är att fotgängaren då kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik. Fotgängaren är helt sonika inte utan skyldigheter.

– En person som går ut på ett obevakat övergångsställe ska ta hänsyn till korsande trafiks avstånd och hastighet.

Bilisten ska lämna fotgängaren företräde men fotgängaren bör alltid ställa sig tre frågor.

– Har bilisten sett mig? Tänker bilisten stanna? Hinner bilisten stanna? Är det några tveksamheter vid dessa tre frågor bör man nog vänta. Hur man än vrider och vänder på det förlorar fotgängaren alltid den matchen.

En bilist som kommer mot ett obevakat övergångsställe med cykelpassage har skyldighet att anpassa hastigheten för cyklisten, men har inte skyldighet att lämna cyklisten företräde.

När bilisten svänger i korsning eller ur rondell ska bilisten dock lämna cyklisten företräde enligt samma regler som mot fotgängaren.

Så mycket kan du få böta

Bilist som ej lämnar fotgängare företräde: bötesstraff 3 000 kronor och särskild körkortsprövning.

Fotgängare som kliver rätt ut på ett övergångsställe utan att se sig för kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik och får då betala dagsböter som påföljd. Är Ej vanligt förekommande.

En cyklist som cyklar ut på en passage utan att lämna företräde kan dömas till 2 000 kronor i böter.