Stiftelsen Kammarjunkaren Otto Göran Paulis Donationsfonder

Stiftelsen Kammarjunkaren Otto Göran Paulis Donationsfonder
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Af den, på sätt ofvan förmäles, till pensioner och stipendier disponerade andel af årsinkomsten skall hälften användas till pensioner på lifstid åt fattiga enkor eller ogifta döttrar af adligt stånd och hälften till stipendier åt medellösa adliga ynglingar, som vid rikets universitet eller krigsskolor bilda sig att blifva civile tjenstemän, läkare eller militärer.Riddarhusdirektionen ege att bestämma såväl antalet af pensioner och stipendier, som ock med hvad belopp hvarje pension och stipendium bör utgå.

Vid pensionernas och stipendiernas tillsättning af Riddarhusdirektionen må ingen lottning emellan flera sökande ega rum, men om bland behöriga sökande finnas enkor, ogifta fruntimmer och ynglingar af Pauliska och Rosenmüllerska adliga ätterna, ege de i samma ordning, ätterna här äro uppräknade, företräde framför alla andra sökande. Om bland behöriga sökande i öfrigt finnas sådane, som kunna styrka slägtskap till mig, ege de företräde framför oskylde.

Förmögenhet:  206,048,145 kr

Fond för behövande äldre i Helsingborg

Stiftelsen Inga Martins fond
Bengt Lidners gata 4
254 39 Helsingborg

Stiftelsens ändamål är att användas för att främja vård av behövande ålderstigna i Helsingborg

Måndagskoll

Kelig hankatt 1 år, omplaceras akut

500:-
 
 
Lilla Shanti behöver ett nytt hem, pgav att familjens honkatt inte kommer överens med honom längre, då hon fått kattungar. Han är utekatt, väldigt tillgiven och lugn. Rumsren, van vid barn och förstör inte saker. Finns det nån där ute som har ett trevligt hem till honom där han kan få gå ut, så har ni en gosig, lurvig vän för livet! Han är väldigt vacker, ev är det norsk skogkatt i honom. Han är inte kastrerad, men ska bli det nästa vecka.

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

  •  Magnetisk skylt
  •  Snyggt på dörren/postlådan
  •  Finns i flera fina färger