Bidrag till mindre idrottsanläggningar

Bidrag till mindre idrottsanläggningar

Idrottens hus

114 73 Stockholm

Tel 08-699 60 00 vx.

Ändamål: Bidrag kan beviljas för uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrotts- och friluftsanläggningar. Som mindre anläggning avses investeringsobjekt vars totala kostnad understiger 1 606 000 kronor.