Få ersättning för kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 250 kr per termin

Unionens studiehjälp

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 250 kr per termin.

Du kan ansöka om du är medlem och uppfyller vissa villkor

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen om du bifogar ett medlems intyg från ditt tidigare fackförbund Läs mer om vem som kan ansöka. Samma regler gäller för dig som är medlem i Unionen Chef eller i Unionen Egenföretagare. 

Unionen.se

Posted in Dagens Tips.