Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Utlandsstipendier för dansare

dansa stipendier

Stipendier för unga dansare

Information for
non-Swedish residents

Applicants should be at least 16 years old, Swedish, working as dancers or in the process of graduating from dance studies.

Scholarships are not awarded for basic dance training.

Swedish dancers employed in ensembles abroad are also eligible.

Foreign nationals may be considered, if they have worked as dancers in Sweden for at least one year and are expected to remain in Sweden.

The age limit for applicants is 30 (in autumn 2017, born between the years 1988 to 2002), except for choreographers, teachers or scholars.

Ladda ner

Elektronisk ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2017.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till info@carina.se

Nästa ansökningsperiod för unga dansare är hösten 2017.

Sista ansökningsdagen meddelas här på hemsidan i början av september månad.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendier utdelas efter ansökan eller på förslag av institution eller enskild person. Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst (även koreografer och pedagoger) upp till 30 års ålder (för ansökan hösten 2017 födda mellan åren 1988-2002), både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning. Stipendiet kan erhållas för kursavgifter (minst 2 veckor), samt för resor till och från utländsk studieort och uppehälle där.

Om Minnesfondens ekonomi så tillåter kan även stipendium beviljas avseende ett läsår för en helårsutbildning vid en välrenommerad dansskola utomlands. Stipendiet ska användas till att täcka kostnader för skolavgifter, uppehälle och resor till och från studieorten.

En kompletterande stipendieform, för den som vill studera i Paris, är att under studierna fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad. Till ansökan kan bifogas om man vill dela bostaden med någon (företrädesvis annan stipendiat).

Elektroniskt ansökningsformulär

Ansökningsförfarandet har förenklats genom den nya elektroniska blanketten som laddas ner här och som kan sparas lokalt i din egen dator under tiden du sammanställer dina uppgifter. OBS! Det är viktigt att du öppnar blanketten/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat® oavsett om du arbetar med en PC eller Mac-dator.

 • När uppgifterna är fullständigt ifyllda ska blanketten sparas en sista gång och även skrivas ut på papper.
 • Den sparade pdf-filen skickas per e-post till info@carina.se och det underskrivna exemplaret ska skickas brevledes till:
  Styrelsen, Carina Aris Minnesfond, Postbox 6064, 102 31 Stockholm.
 • Med det elektroniska formuläret kan vi direkt nå din danslänk och med den per brev inskickade utskriften får vi din egenhändiga underskrift.

Observera:

 • I formuläret finns anvisningar för vad som ska fyllas i och vad som ska beaktas samt riktlinjer och tips för din video. Läs allt noggrant och följ instruktionerna.
 • Medsänd inte ovidkommande handlingar.
 • Var ute i god tid - vi tar inte emot försenade eller ofullständiga ansökningar!
 • För att din ansökan ska behandlas måste du ha lämnat in en redovisning för användningen av eventuellt tidigare erhållet stipendium från Carina Aris Minnesfond.

Övrigt

 • Sökande med utländskt medborgarskap ska för att komma ifråga, efter avslutad grundutbildning ha arbetat minst ett år i Sverige med dans.
 • Förslag från institution eller enskild person ska på liknande sätt innefatta uppgifter, som gör det möjligt att bedöma den föreslagnes konstnärliga och yrkesverksamma kvalifikationer.
 • Meddelande om beviljade stipendier lämnas i början av april månad nästkommande år.

Ytterligare upplysningar kan erhållas per e-mail info@carina.se eller genom stiftelsernas sekretariat, tel 08-662 65 70 måndag till fredag mellan
kl. 12.00-17.00.

http://carina.se/stipendieansokning.html

Posted in Fonder & Stipendier.