Utbilda sig Diakonissa eller Diakon

Hjälpa medmänniskor i ditt arbete

Stiftelsen Stora Sköndal
Herbert Widmans väg 7
128 64 SKÖNDAL
08-40029100

Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål:att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkoantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt,att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp och stöd,att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för Stiftelsens verksamhet.

Förmögenhet:  666,980,000 kr

Posted in Fonder & Stipendier.