Stadsråtta vill bli landsråtta

Flytta till landet

Bild från Instagram bokeslundsgarden

Bild från Instagram bokeslundsgarden

Downshifting = hellre mer tid än tokhög standard. Så tänker allt fler stressade stadsbor. De nya trendsättarna som växlar ner till ett hållbart liv på landsbygd och småorter.

bli landsratta

Det råder återigen en trend att ta sitt pick och pack och flytta till landsbygden, för att starta sin egen ekologiska näring, eller för den delen driva den tillsammans med andra.

Det kallas för livsstilsinvandring, personer som aktivt flyttat till landsbygden för att de strävar efter en viss livsstil.  Denna nya trend eller norm har otroligt stor betydelse för många småorters överlevnad!

Många familjer har också valt att behålla en övernattningslägenhet i staden med ett större hus på landet vilket i många fall kan bli billigare än ett större boende i staden med stigande priser och hyror!

mammut tidning kollektivt

Storfamiljen av Lars Hillersberg och Peter Wanger Mammut tidning

Grupper/sidor på Facebook

 • Utflyttare

 • Hur lyfter vi den svenska landsbygden?

 • Självhushållning - Tips & Inspiration!

 • Bobygget

 • Självhushållningsby

 • Ekobyar

 • Ekobyar och ekologiska gemenskaper i Alingsåstrakten

 • Ekobyarnas Riksorganisation

 • Ekobygg - Natural Building

 • Att leva det levande livet

 • Alternativ.nu - Praktisk kunskap om självhushållning

 • EKOBYGG-företagarnätverk

 • Bo på Landet

 • Vi som har höns.....

 • Vi som gillar landsbygden

c and t

Hemsidor

c and t2

En bok om självhushållning – den nödvändiga livsstilen!

Rätt ur jorden : Handbok i självhushållning

av Bella Linde, Lena Granefelt

Posted in Bra Erbjudanden.