Gratis ryggsäck

Allt till skolstarten: få ryggsäck på köpet!

gratis ryggsäck

Ladda upp för en ny termin hos Lekmer.se! Vi har allt som kan tänkas behövas inför skolstarten med upp till 70% rabatt! Nu får du dessutom en svart ryggsäck från Kuling Trend (värde 299 kr) när du handlar för 900 kr!

Gäller de 500 första köpen hos Lekmer.se!

Gäller t.o.m 1/8 kl. 08:30, eller så långt lagret räcker.

Stipendier till gymnasiestuderande ungdomar för studier inom landet

För elever som kommer från hem i Västerbottens län

Stiftelsen Västerbottens läns arbetsstugor

Stiftelsen delar ut stipendier till gymnasiestuderande ungdomar för studier inom landet. Stiftelsens verksamhet har en social inriktning och tar sikte på elever som kommer från hem i Västerbottens län. I sin bedömning tar stiftelsen hänsyn till bland annat föräldrainkomst och tillgångar, antal minderåriga syskon, sökandens inkomst under året, om eleven inte kan bo i hemmet under studietiden m.m.

Ansökan om stipendium görs under höstterminen, senast den 1 november. Vid sammanträde under december månad fördelas stipendierna för aktuellt läsår.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här:

Ansökan om stipendium från Stfitelsen Västerbottens läns arbetsstugor 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/stiftelser-hos-lansstyrelsen/Pages/default.aspx

Bidrag till handikappade barn och ungdomar som bor i Västerbottens län

Bidrag ges endast till enskilda personer

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län
Box 2218
Kammarkollegiet - Kapitalförvaltning
103 15 STOCKHOLM

Samfondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav lagts till kapitalet, användas för utgivande av bidrag till behövande i Västerbottens län i syfte att förbättra deras sociala förhållanden.

”Samfonden” ger bidrag till handikappade barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västerbottens län. Bidrag ges endast till enskilda personer. Utdelning sker under våren/sommaren.

Ansökningsblanketter finns hos kuratorer vid Landstingets habilitering, vid barnklinikerna, hos de sociala myndigheterna samt hos handikapporganisationer. Blankett kan också beställas från Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdag är den 1 april.

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/stiftelser-hos-lansstyrelsen/Pages/default.aspx