Söka bostad för behövande i Göteborg

Amalia Hertz' Stiftelse bostäder för behövande

Amalia Hertz' Stiftelse

Amalia Hertz' Stiftelse

ÄNDRING!

I Amalia Hertz stiftelse gjorde Länstyrelsen år 2010 en permutation (ändring av syfte) vilket medförde att stiftelsen sedan dess tyvärr inte har som syfte och inte längre kan erbjuda boenden till behövande på Storgatan 5.

Stiftelse med ändamål att erbjuda bostäder på Storgatan 5 för behövande personer i Göteborgs Stad.
Blankett för ansökan om lägenhet på Storgatan 5 kan laddas ner här.
Ansökan skickas ifylld till Judiska Församlingen, Östra Larmgatan 12, 411 07 Göteborg.

Beith Tefilah

Kontaktperson:
Michael Ben-Menachem, 031-21 22 15

Chevra Kaddisha

Telefon 070-794 20 34 (jourtelefon)

Posted in Fonder & Stipendier.