Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.

Stipendieberättigade är:

  • Studerande som kommer från Ysane församling dvs. är född eller uppvuxen där. Tillfällig eller kortvarig folkbokföring i Ysane församling kvalificerar inte för stipendiet, inte heller folkbokföring inför gymnasieexamen.
  • Sökanden ska avse att bedriva fortsatta studier eller yrkesutbilda sig.
  • Sökanden som under ansökningsåret högst fyller 24 år.

Till ansökan ska bifogas:

  • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
  • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
  • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.

Ansökningshandlingar:Ansökan om bidrag sker på särskild ansökningsblankett, som du kan ladda ner eller som kan fås från medborgarkontoret i Sölvesborg tel: 0456-81 61 81 .
E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se

Ansökningsblanketter
(tillgängliga endast under ansökningstiden!)
Ansökningsblankett (doc) »
Ansökningsblankett (pdf) »

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN BEHANDLAS INTE

Upplysningar lämnas av Lena Mattsson tel: 0456-81 61 90.
E-post: lena.mattsson@solvesborg.se

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond 
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Ansökningstid: Annonsering sker 18 augusti och sista ansökningsdag är 12 september. Nämnden beslutar om utdelning i oktober.

Behöver din hund vargpingla?

Om inte annat hör du bättre vad hunden befinner sig när den är lös i skogen med en vargpingla! Inte dumt alls när man plockar svamp 😉

Rovdjur och hundar

Hund med vargpingla.
Foto: Else Selin

Länsstyrelsen kan hjälpa till med skyddsvästar till hundar,  vargpinglor och boskapsvaktande hund

Skyddsväst till hund

Varje år lånar Länsstyrelsen ut ett antal västar till hundar för att ge ett ökat skydd mot angrepp av stora rovdjur. Västen får lånas ett år, för att se om hunden kan arbeta med västen på. Information och ansökningsblankett för lån av skyddsväst

Länsstyrelsen ger även bidrag till inköp av skyddsvästar för jakthundar. Information och ansökningsblankett för bidrag till inköp av skyddsväst

Vargpingla

Om du jagar med lös hund i något av vargreviren kan du skydda din hund från vargangrepp genom att sätta på din hund ett halsband med pingla på. Pinglan tros minska risken för angrepp på hunden genom att vargen antingen förknippar ljudet av pinglan med människor, eller att vargen ger sig av därför att ljudet är helt nytt för platsen och situationen.

Vargpinglor delas ut gratis av Länsstyrelsen!

I dagsläget använder ca 1 600 jägare i svenska vargrevir pinglor på sina hundar och hittills har endast en av dessa hundar blivit angripna av varg.

Boskapsvaktande hund

Ett alternativ till rovdjursstängsel är att använda boskapsvaktande hund. Hundar har i delar av världen använts för att vakta tamdjur mot rovdjursangrepp under mycket lång tid. I andra delar av världen har metoden introducerats på senare år och används idag som en metod bland många för att minska riskerna för rovdjursangrepp på tamdjur. En boskapsvaktande hund ser fåren som sin flock och tillbringar sin tid hos fåren utan att skada dem. De skyddar djuren dels genom att skälla, revirmarkera och patrullera området och dels genom att mota bort rovdjur som kommer för nära flocken. Du kan få bidrag till köp av boskapsvaktande hund av Länsstyrelsen. Kontakta Viltskadecenter för rådgivning innan ansökan om bidrag skickas till Länsstyrelsen. Du kan ringa Viltskadecenter på telefon 0581-920 70 eller kontakta dem via deras hemsida.

Kontakta oss

Daniel Mallwitz

daniel.mallwitz@lansstyrelsen.se

010-2249305

Tobias Hjortstråle

Avdelningen för naturvård

Tobias.Hjortstrale@lansstyrelsen.se

010-2249277

Skicka meddelande

Besiktningsmän

Besiktningsmän för rovdjursrivna tamdjur och förebyggande åtgärder

Bertil Persson
tlf: 070-592 00 61

Johnny Bergström
tlf: 073-245 38 22

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/skadeforebyggande-atgarder/Pages/Rovdjur_och_hundar.aspx

Välsvarvade och välsmakande…

Goda plommon 🙂

Axel Linders Stiftelse

Axel Linders stiftelse 

Information

Axel Linders stiftelse vill informera om möjligheterna att söka forskningsbidrag från stiftelsen. Vi ber er därför att förmedla denna information vidare till intresserade.

Vem var Axel Linder?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877 och dog i Skene 1962. Han ägde en järnhandel i Kinna och sysslade även med fastighetsaffärer i Göteborg. Hela tiden bodde han i Skene.

Linder ömmade för de betryckta som levde under små omständigheter. Axel Linder, som förblev ogift och utan egna barn bildade därför 1952 Axel Linders stiftelse. Genom hans testamente tillfördes stiftelsen betydande belopp efter hans död 1962.

Stiftelsens ändamål

          1. Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och handikappade. 

          2. Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning

          3. Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka.

          4. Bidrag till ensamstående förälder med flera barn.

          5. Främjande av medicinsk forskning.

Tillsyn

Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland som årligen granskar verksamheten.

Bidragsgivning

Bidrag lämnas i första hand till forskning som ansluter sig till de av stiftaren angivna ändamålen t ex   

          * Åldrandets sjukdomsproblematik

          * Demenssjukdomar

          * Kroniska sjukdomstillstånd

          * Habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar

          * Detsamma avseende personer som efter olyckshändelser blivit handikappade

          * Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Bidrag lämnas normalt inte till inköp av utrustning eller till studieresor.

Bidrag kan lämnas dels som engångsbidrag, dels som flerårigt bidrag till projekt som sträcker sig över flera år. Vid flerårigt bidrag önskas årligen före 1 oktober en förenklad ansökan med rapport om projektets utveckling.

Ansökan

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet med kostnads- och finansieringskalkyl. Fullständiga personuppgifter, adress- och telefonuppgifter för den sökande anges. Om det är flera sökande så skall en huvudansvarig anges. Ansökan skall vara undertecknad av den sökande personen.

Intyg

Ansökan skall åtföljas av intyg om projektets värde för forskningen och utfärdas av forskningsansvarig som forskningsledare, professor, prefekt, överläkare eller motsvarande.

Bank- och postgirokonto

Bidrag utbetalas endast till bank- och postgirokonto. Ange därför detta i ansökan.

Tid för ansökan

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober under nedanstående adress.

Stiftelsens adress:

Axel Linders Stiftelse

c/o Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås

eller

Axel Linders stiftelse

c/o Staffan Rystedt

Södra Fiskaregatan 35

441 50 Alingsås

Telefon 0322-63 75 11 ring för att få vilken adress som är aktuell!

Axel Linders Stiftelse för privatpersoner ⇒

Bidrag lämnas i första hand till sökande bosatta i fd. Älvsborgs län.