Fondansökan via kyrkan för boende i och runt Stockholm

Fonder hos Stockholmdomkyrkoförsamling

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.


Stiftelser och fonder

Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser. Merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser” där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser” där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och det yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER

I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
 Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga        ekonomiska förhållanden".
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och S:ta Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom S:ta Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller S:ta Clara.

Information

Präst Ulf Lindgren och diakon Mikael Halldin har besökstid varje fredag i Storkyrkan, Lilla sakristian, kl 9.00-12.00

Ansökan

Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor: Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

Ansökningstider 2017

Sista ansökningsdatum för 2017 är 15 maj, 15 augusti och 15 oktober. 

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Mikael Halldin 
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

Välkommen med din ansökan!

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Måndagskoll

Måndag och nya möjligheter

Veckans kampanjer

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

  •  Magnetisk skylt
  •  Snyggt på dörren/postlådan
  •  Finns i flera fina färger

 

Vegetarisk julmat!

Fond för behövande i Karlshamns kommun

Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond

Länk till: Ansökningsblankett 

Nedan följer en beskrivning av fondbestämmelser, ansökningstider m m

Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond

Bidragsberättigade personer är de behövande inom kommunen som behöver stöd och ej uppbär socialbidrag. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan sänds till:
Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 Karlshamn.

Upplysningar: 
Gunilla Appelqvist, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden