Fond för äldre behövande änkor eller ogifta kvinnor i Västerås

Stiftelsen Systrarna Fanny och Olivia Kolméns fond

Stiftelsen Systrarna Fanny och Olivia Kolméns fond
Stadshuset Konsult och Service
Västerås Stad
721 87 VÄSTERÅS
021-390000

Utdelade medel skall tillfalla behövande änkor eller ogifta kvinnor, som uppnått en ålder av 60 år och under minst det senast 25 åren varit boende i Västerås samt under denna tid icke åtnjutit understöd av allmänna fattigvården och vilka gjort sig kända för en hedrande vandel och för att redligt ha strävat för sitt uppehälle.

Posted in Fonder & Stipendier.